Workshop EQ Empathie

Wat beweegt de ander?

Empathie is het inlevingsvermogen, de kunde of vaardigheid om je in te leven in de situatie en gevoelens van anderen.
Er zijn allerlei manieren om te begrijpen wat de ander beweegt. In deze workshop ga je aan de slag met empathie. Je leert de beweegredenen van anderen te doorgronden. Dit door bewust te zijn van non-verbale communicatie en emoties. Iemands gedrag interpreteren speelt daarbij een belangrijke rol. Zo kan je je verplaatsen in een ander.
Leer kijken door andermans ogen en begrijp wat de ander beweegt.