Privacyverklaring

1. Wij zijn wij?
BouwTalent Zuid is gevestigd te (5037 DA) Tilburg aan de Professor Cobbenhagenlaan 13 ingeschreven in het KVK onder nummer 10876356. Middels deze verklaring wordt u geïnformeerd over diverse punten die mogelijk betrekking hebben op uw persoonsgegevens.

BouwTalent Zuid respecteert de privacy van studenten, medewerkers, studiekiezers, bezoekers en relaties die betrokkenen zijn bij de diensten die BouwTalent Zuid levert. Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een juiste invulling van onze taken. Zo wordt er niet te veel gevraagd en wordt er gezorgd voor de juiste waarborgen.

BouwTalent Zuid is voor de verwerking van gegevens die van u worden ontvangen of opgevraagd, verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de AVG. Het gaat niet alleen om verwerkingen via de website(s) van BouwTalent Zuid, maar ook om verwerkingen in de administratieve processen en in de ondersteunende systemen van BouwTalent Zuid.

2. Wat is ons doel?
Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt wanneer dat is toegestaan volgens de AVG en UAVG en voor de doeleinden die hieronder staan beschreven.

Communicatie
Indien u contact met BouwTalent Zuid hebt opgenomen, per telefoon, e-mail, WhatsApp of social media, dan hebben wij van u gegevens ontvangen. Deze zijn nodig om te kunnen reageren op uw bericht aan ons. Wij hebben deze gegevens ook nodig om belangstellenden die interesse hebben getoond in onze diensten te contacteren. Dat u mogelijk belangstelling heeft, zullen wij registeren zodat wij u van relevante informatie kunnen voorzien.

Dienstverlening
BouwTalent Zuid heeft als doel om de in- en doorstroom van geschikt personeel te bevorderen voor bedrijven en organisaties in de bouw en infra sector en hiermee te verbinden aan de sector. Anderzijds verbeteren we de kwalitatieve aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk. Dit doen we door op te treden als werkgever voor duale studenten die een hbo-opleiding bouwkunde, bouwtechnische bedrijfskunde of civiele techniek volgen. Hiervoor is het gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk om:
– Een intake te voeren met een kandidaat voor toetsing op geschiktheid;
– Voor de plaatsing van studenten bij de leerwerkbedrijven;
– Voor het in dienst nemen van de student;
– Voor het begeleiden van de student.

Facturatie
Als u, dan wel uw bedrijf, BouwTalent Zuid een opdracht heeft gegeven, dan worden slechts de gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval een naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling is zichtbaar van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is.

Dossierbeheer
BouwTalent Zuid verwerkt contactgegevens ((bedrijfs-)naam, naam contactpersoon, e-mailadres contactpersoon, adres bedrijf) van haar (potentiële) leerwerkbedrijven voor het bijhouden en analyseren van geschikte leerwerkbedrijven.

Promotie
BouwTalent Zuid dan wel haar leveranciers kunnen u advertenties tonen van BouwTalent Zuid op andere websites. Dat gebeurt op basis van uw eerdere bezoeken aan onze website. Op basis van cookie- en advertentietechnieken, kan het zijn dat u gerichte advertenties ontvangt voor promotiedoeleinden. Wij gebruiken deze gegevens alleen als u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van deze cookies.

Website
BouwTalent Zuid wil uw ervaring op onze website zo optimaal mogelijk maken. Het is daarom mogelijk dat uw persoonsgegevens beperkt worden gebruikt om analyses uit te voeren voor rapportage doeleinden, voor (technisch) onderhoud en beveiliging van de website.

Register van verwerkingen
Uw gegevens worden alleen voor de hierboven genoemde doeleinden gebruikt. Op centraal niveau houden wij een verwerkingsregister bij. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of gebruikt. Na verloop van de termijn vernietigen wij de gegevens.

3. Met wij delen wij gegevens?
Ontvangers van persoonsgegevens
Om de diensten optimaal aan te bieden maakt BouwTalent Zuid gebruik van diverse leveranciers. Uw gegevens worden gedeeld met de volgende diensten, waaronder verwerkers van BouwTalent Zuid:

– Hosting van de website
– Boekhouder
– Mailservers
– Telefoondiensten
– Betaaldiensten
– LeadPages
– Marketingdiensten
– Social mediabureau
– Google Analytics
– Google Drive

Het kan zijn dat BouwTalent Zuid werkt met schoolinstanties, ZZP’ers, tijdelijke krachten of partners die geen verwerkers zijn. In het geval dat gegevensdeling noodzakelijk is dan dragen wij zorg voor de juiste contractuele afspraken om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen. Uw gegevens worden verder niet aan anderen doorgegeven, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn om informatie aan bepaalde derden te verstrekken.

Doorgifte derde landen
Persoonsgegevens worden zo veel mogelijk binnen de EER (Europese Economische Ruimte) verwerkt, maar soms is het onvermijdelijk om ook diensten van buiten de EER in te zetten. Er wordt pas informatie gedeeld met leveranciers waarbij de informatie wordt opgeslagen buiten Europa, indien zij kunnen aantonen te voldoen aan alle eisen van de AVG. Met alle verwerkers, binnen en buiten de EER, zijn contractuele afspraken gemaakt.

4. Hoelang worden gegevens bewaard?
Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doelen waarvoor ze verzameld zijn, tenzij deze gegevens op grond van een wettelijke verplichting bewaard moeten worden of totdat u vraagt uw gegevens te verwijderen. Zo moeten wij facturen minimaal 7 jaar bewaren op basis van de wet. Verder bewaren wij gegevens van belangstellenden maximaal één jaar. Indien u vragen heeft over onze bewaartermijnen neem dan vooral contact met ons op.

5. Wat zijn uw rechten?
Het zijn uw persoonsgegevens en BouwTalent Zuid informeert u graag hoe u invloed kunt uitoefenen op uw gegevens. Wilt u een van onderstaande rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@bouwtalent-zuid.nl.

U heeft het recht om uw gegevens in te zien en zo nodig te corrigeren. Daarnaast heeft u het recht om gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer u geen belangstelling meer heeft in onze diensten. Daarnaast heeft u ook het recht de verwerking van uw gegevens (tijdelijk) te laten beperken als deze niet kloppen of verwijderd moeten worden. Tot slot heeft u de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

Als u een klacht heeft over hoe wij omgaan met uw gegevens dan kunt u altijd contact met ons opnemen. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

6. Hoe is de beveiliging?
Uw persoonsgegevens moeten uiteraard goed worden beschermd. BouwTalent Zuid draagt zorg voor een adequaat beveiligingsniveau. Er is voorzien in passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Denk hierbij aan maatregelen zoals het versleutelde verkeer tussen u en de website (herkenbaar aan: https://). Daarnaast worden administraties versleuteld opgeslagen en gewerkt met autorisaties.

Verder draagt BouwTalent Zuid zorg voor een interne risicoanalyse op privacybescherming en informatiebeveiliging. Zo houden wij intern het risicobeheersings- en controlesysteem van BouwTalent Zuid op orde.

7. Wat zijn Cookies
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u onze website bezoekt. Om de website zo goed mogelijk te laten draaien wordt er gebruik gemaakt van cookies. Door het plaatsen van functionele cookies wordt het websitebezoek voor u een stuk aangenamer. Op deze manier hoeft u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw dezelfde informatie in te voeren bij een bezoek aan de website. Voor het plaatsen van deze cookies is geen toestemming vereist. Daarnaast gebruiken wij de volgende cookies.

Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelen wij met hulp van derden statistieken over hoe onze website gebruikt wordt. Door dit te meten, kunnen we onze website en communicatie blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers.

Marketingcookies
Op onze website worden marketingcookies geplaatst door ons en andere partijen. Wij plaatsen ook marketingcookies op websites van andere partijen. De informatie uit deze cookies kunnen wij met elkaar combineren. Dit doen we zodat we u op basis van uw online surf- en zoekgedrag zo gericht mogelijk van relevante informatie kunnen voorzien. Met deze marketingcookies houden we ook bij welke advertenties u heeft gezien. Hiervoor heeft u ons toestemming gegeven. Bij uw eerste bezoek aan de website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en is uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Deze toestemming kunt u altijd wijzigen.

Uitschakelen en verwijderen
Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

9. Wilt u ons contacteren?
Heeft u vragen of opmerkingen over deze verklaring of over andere zaken die te maken hebben met uw persoonsgegevens, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen via info@bouwtalent-zuid.nl.

Wijzigingen
Het kan zijn dat deze privacyverklaring wordt gewijzigd van tijd tot tijd, bijvoorbeeld omdat er een andere werkwijze wordt gehanteerd of dat er wetswijzigingen hebben plaatsgevonden. BouwTalent Zuid zal de nieuwe privacyverklaring altijd op haar website publiceren. Als de wijzigingen direct op u van toepassing zijn, zal er direct met u contact worden gezocht.

Download brochure